Качество и устойчивост

Качествено строителсво и устойчивост!

Фирмата е сертифицирана от Камарата на строителите в България за следните дейности:

ПЪРВА ГРУПА:

Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС

ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008


Обадете се сега 029569520 или използвайте формата за запитване

Не се колебайте да се свържете с нас.