околна

Отговорност & устойчивост!

За ВЕРДЕС БИЛД  опазването на околната среда  e от съществено значение. Ние осъзнаваме, че нашата дейност като стротелна  фирма включва и голяма екологична и социална отговорност. Приемаме тази отговорност сериозно и естествено спазваме всички приложими закони и наредби. Още повече, ние сме ангажирани във възможно най-икономичното и икономически изгодно използване на редките ресурси. Екологичните въпроси и свързаните с тях социални фактори винаги са формирали стратегическата насоченост на компанията и ще продължат да осигуряват и в бъдеще свеждане до минимум на всякакво отрицателно въздействие върху околната среда.


Обадете се сега 029569520 или използвайте формата за запитване

Не се колебайте да се свържете с нас.